Technobyte with Aki Anastasiou

Technobyte with Aki : Gadget Gif


Aki spoke to Eusebius about the best Gadget gifts for 2016.

Technobyte with Aki

Technobyte with Aki

19 December 2016 11:33 AM

Technobyte with Aki - Discovery MedTech Programme

Technobyte with Aki - Discovery MedTech Programme

28 November 2016 11:22 AM

Technobyte with Aki - Photoscan

Technobyte with Aki - Photoscan

21 November 2016 11:19 AM

Technobyte with Aki: Did Facebook influence the US election?

Technobyte with Aki: Did Facebook influence the US election?

14 November 2016 11:30 AM

Technobyte with Aki – driverless flying cars

Technobyte with Aki – driverless flying cars

7 November 2016 11:27 AM

Technobyte with Aki – kids and technology

Technobyte with Aki – kids and technology

1 November 2016 11:45 AM

Technobyte with Aki  - new Motorola phone

Technobyte with Aki - new Motorola phone

24 October 2016 11:28 AM

Technobyte with Aki – iPhone 7

Technobyte with Aki – iPhone 7

17 October 2016 1:27 PM

Technobyte with Aki Anastasiou: AfrikaBot

Technobyte with Aki Anastasiou: AfrikaBot

10 October 2016 12:52 PM